Under de tre rubrikerna pressklipp, pressmaterial och pressreleaser har vi samlat sådant material som vi tror skall komma till användning, både för media så väl som för våra arrangörer. Det kan också vara av intresse för andra som vill följa upp sådant som vi kommunicerat till media liksom vad media gjort med materialet. Detta material finns huvudsaklingen under rubrikerna pressreleaser och pressklipp. Under rubriken pressmaterial så kommer sådant material som logotyper, evenemangsillustrationer, seriestripps och bilder att finnas för nedladdning. De bilder som kommer att läggas upp är sådana som respektive arrangör lämnat okay till och som fritt får publiceras, alternativt att vi lägger upp en länk till exempelvis aktuell artist, dessa management eller bokningsbolag om det där finns bilder som fritt får disponeras av media.