Vem äger Arenan?
Lidköpings kommun via förvaltningen Kultur & Fritid, äger Arenan och ansvarar för dess drift och underhåll.

Vem vänder man sig till för att hyra/boka hela eller delar av Arenan?
Vänd dig till Försäljnings- och marknadsansvarig.

Vem har ansvar för den dagliga driften av Arenan?
Ett driftkontor och vaktmästeri är placerat i Arenan med ansvar för Arenan och övriga anläggningar.

Vem är ansvarig för inköp till Arenan?
Större driftstekniska inköp görs av Fritidschef.

Hur marknadsför man Arenan?
Försäljnings- och marknadsföringsansvarig ansvarar för marknadsföringen av Sparbanken Lidköping Arena.

Vem ansvarar för att det blir evenemang i Arena
Kommunen är vanligtvis inte arrangörer för de aktiviteter som avhålls i Sparbanken Lidköping Arena. Kommunen är via Kultur & Fritid fastighetsägare och träffar hyresavtal för Arenan, med externa arrangörer som exempelvis idrottsförbund, föreningar, näringsliv, Event- & produktionsbolag och konsertarrangörer.

Hur mycket kostar att hyra i Arenan?
Alla evenemang som kräver att Sparbanken Lidköping Arena ställs om från ordinarie verksamhet till ett arrangemang av evenemangskaraktär, kommer att kräva olika former av riktade insatser.  Det kan gälla material, utrustning eller personella insatser. Detta ingår normalt inte i hyreskostnaden, utan offereras separat, eftersom varje evenemang är unikt och kräver evenemangsspecifika investeringar. Vi offererar helt enkelt ett pris beroende på vilka ytor man önskar och vilka specifika behov arrangören har.

Vilken typ av golv finns i Arenan och vad kan det användas till?
Sparbanken Lidköping Arena har 7 500 m² istäckningsmatta och ca 2 500 m² Sport- & mässgolv.

Tål golvet att bli belastat av en scen?
Ja, betonggolvet och ispisten kan belastas av en scen.

Hur mycket går det att hänga i taket/takbalkarna vid ett evenemang?
Normalt är viktbelastningen max 1 ton per fackverksbalk och max tio punktlaster på 1 ton/st. Dessa jämnt fördelade över hela ytan. Vid större evenemang kan man, tillsammans med expertis, göra specifika utredningar på det förväntade behovet i hela eller delar av Arenan.

Finns det loger?
Precis som på samma sätt som övriga arenor används omklädningsrum och andra utrymmen som ”backstage”. Det finns dessutom fyra loger, fem konferensrum och en samlingssal.

Går Arenan att använda för konserter och musik?
Sparbanken Lidköping Arenan går alldeles utmärkt att använda till både större och mindre konsertarrangemang,  som pop- och rockkonserter, schlagerarrangemang och dansbandsgalor. Dock är det ingen konsertsal med den akustik som normalt förknippas med exempelvis symfoniska konsertarrangemang.

Finns det stora inlastningsdörrar så att man får in scen och material?
Det finns två stora portar på varje kortsida av Arenan där det går att köra in med lastbilar.

Finns det tillräckligt med ström för rockkonserter?
Ja, läs mer om de tekniska detaljerna i arrangörshandboken på webbsidan.

Hur högt är innertaket?
Från golv/isytan upp till belysningen är det 12.5 m fri höjd.

Kan man vända med en trailer utanför?
Ja.

Vad finner jag mer information?
Läs också rubriker ”Arenan” och ”Arrangera” på denna webbsida. Eller kontakta Försäljnings- och marknadsansvarig.