Vem äger Arenan?
Lidköping Kommun, Kultur & Fritid, äger Arenan och ansvarar för dess drift och underhåll.
 
Vem vänder man sig till för att hyra/boka hela eller delar av Arenan?
Vänd dig till Fritid, Marita Johansson på telefon 0510-77 02 10, eller vid större bokningar, kundbesök och offerter till Glenn Rytterfjell 0510-77 02 31.
 
Vem har ansvar för den dagliga driften av Arenan?
Ett driftkontor och vaktmästeri är placerat i Arenan med ansvar för Arenan och övriga anläggningar såsom Idrottens Hus, Badhuset, Framnäsbadet, övriga isytor, Dina-scenen, Framnäs IP och fotbollsplanerna.

Vem är ansvarig för inköp till Arenan?
Med hänvisning till störrre driftstekniska inköp så kontaktar ni Fritidschefen Johan Skoglund 0510-77 11 48.
 
Hur marknadsför man Arenan?
Glenn Rytterfjell ansvarar för marknadsföringen av Sparbanken Lidköping Arena och kommunens övriga evenemangsscener.  Ni når Glenn på 0510-77 02 31.
 
Vem ansvarar för att det blir evenemang i Arena
Kommunen är vanligtvis inte arrangörer för de aktiviteter som avhålls i Sparbanken Lidköping Arena. Kommunen är genom Kultur & Fritid fastighetsägare och som sådan så kommer man att träffa hyresavtal, för Arenan, med externa arrangörer så som idrottsförbund & föreningar, näringsliv, Event- & produktionsbolag samt konsertarrangörer.

Hur mycket kostar att hyra i Arenan?
Ishyra
408 kr/60 min för föreningar. För privatperson 780 kr/60 min och föreningar från andra kommuner betalar 1764 kr/60 min.
Konferensrum
1500 kronor för halvdag, 3000 kronor för heldag och 375 kr/timme. Hyran för en loge är 750 kronor för halvdag, 1500 kronor för heldag och 190 kr/timme.
Samlingssalen
880 kronor för halvdag, 1760 kronor för heldag och 220 kr/timme. Föreningstaxa 110 kr/timme.

Vad gäller arrangemang eller evenemang får man offerera det från fall till fall beroende på vilka ytor man önskar och vilka specifika behov arrangören har.

Vad för typ av golv och vad kan det användas till?
Sparbanken Lidköping Arena har för närvarande 7 500 m² istäckningsmatta samt ca 2 500 m² Sport- & mässgolv.

Hur gör man om det skall bli hästhoppning i arenan, vad kostar det att lägga på materialet och vem betalar det?
Alla evenemang som kräver att Sparbanken Lidköping Arena ställs om från ordinarie verksamhet till ett arrangemang av evenemangskaraktär, kommer att kräva olika former av riktade insatser.  Detta kan gälla materiel, utrustning eller personella insatser. Dessa ingår normalt inte i hyreskostnaden utan offereras evenemang för evenemang, då varje sådant är unikt och kräver evenemangsspecifika investeringar.

Tål golvet att bli belastat av en scen?
Ja, betonggolvet och ispisten kan belastas av en scen.

Hur mycket går det att hänga i taket/takbalkarna vid ett evenemang?
Normalt så är viktbelastningen max 1 ton per fackverksbalk och max tio punktlaster på 1 ton/st. Dessa jämnt fördelade över hela ytan. Vid större evenemang så kan vi, tillsammans med expertis, göra specifika utredningar på det förväntade behovet i hela eller delar av Arenan.

Finns det loger?
Precis som på samma sätt som övriga arenor används omklädningsrum och andra utrymmen som ”backstage”.

Det finns också fyra loger, fem konferensrum och en samlingssal.

Går hallen att använda för konserter och musik?
Sparbanken Lidköping Arenan går alldeles utmärkt att använda till både större och mindre konsertarrangemang, så som Pop- & Rockkonserter, schlagerarrangemang & dansbandsgalor. Dock är det ingen konsertsal med den akustik som vi normalt förknippar med ex. symfoniska konsertarrangemang, varför den är mindre lämplig för detta ändamål.

Finns det inlastningsdörrar med rätt storlek så att man får in scen och material?
Det finns två stora portar på varje kortsida av hallen där det går att köra in med lastbilar.

Finns det tillräckligt med ström för rockkonserter?
Ja, se vidare i vår arrangörshandbok.

Hur högt är innertaket?
Från golvet/isytan upp till belysningen är det 12.5 m fri höjd.

Kan man vända med en trailer utanför?
Ja.

Vad finner jag mer information?
Läs också rubriker ”Arenan” och ”Arrangera” på denna hemsida. Ni finner också vår ”Arrangörshandbok” under arrangera eller genom att klicka på följande länk;

http://www.lidkoping.se/download/18.6dc5cbb613a0b82fb02c90d/1352458776223/Att+arrangera.pdf