The Event fredag 8 april 2011 08:00

Fredagen den 8 april 2011 så flyttades Barn & Skolas verksamhet, för en dag, in i nya lokaler i Sparbanken Lidköping Arena.

Syftet var lanseringen av den nya digitala lärplattformen. En aktivitet som samlade samtliga anställda inom verksamheten.  Denna lärplattform går under namnet Tango och fungerar som en interaktiv mötesplats för lärare, elever och föräldrar.

Arenan hade byggts om till en stor utställnings- och seminarielokal där personalen både kunde ströva fritt bland olika ”kunskapsstationer” så väl som delta i fasta föreläsningar. En av de som förtjänstfullt föreläste denna dag var Mark Levengood.

Lärandet är livslångt därför är denna typ av utbildningsdagar en lika viktig, som självklar del, av Sparbanken Lidköping Arenas verksamhet.