Sparbankens 175 års jubileum lördag 8 maj 2010 18:00

Sparbanken Lidköping är Arenans namnsponsor och dessutom förmodligen ett av bygdens äldsta företag. Det framstår mer som en tanke än en tillfällighet att banken kort efter Arenans färdigställande stod redo att fira sitt 175 års jubileum. Jubileumsfesten i Arenan, den 8 maj 2010, var slutet på ett nästan årslångt firande som varit tillglädje både för kunder så väl som personal.

Programmet i Arenan bjöd både på föreläsningar i seminarieform så väl som en fantastisk festkväll där närmare 5 500 åskådare kunde se artister som bl.a. EMD, Jessica Andersson och Lidköpingsbördiga Linda Sundblad underhålla från den gigantiska scenen som byggts upp inne i Arenan.

Detta var det första riktiga testen för hur Arenan skulle fungera för konsertarrangemang. Det var med stor tillfredställelse som vi kunde höra när de första tonerna ljöd från det inhyrda PA-systemet och kunde konstatera att ljudåtergivningen i Arenan stod sig mycket väl i jämförelse med andra stora evenemangsarenor.

Detta må ha varit det första testet för Arenan som konsertarena. Men snart så skulle många fler konserter följa och den inledande uppfattningen att det var ett bra konsertljud i Arenan förstärktes för varje ny konsert.

Vi önskar därför fler konserter i Arenan i framtiden och hoppas att vi i framtiden skall få testa Arenan i det ultimata musikarrangemanget!