Fuglesang torsdag 6 maj 2010 10:00

”Framtid 2010” var ett av Sparbanken Lidköping sponsrat Event i samband med deras 175 års jubileum. Torsdagen den 6 maj så gästade föreläsare så som Christer Fuglesang, Laila Bagge och Benny Haag, Lidköping och Sparbanken Lidköping Arena. Det är så här i efterhand oerhört positivt att denna ”inspirationsdag” återkommit varje år sedan detta det första.

Framtid vände sig till gymnasieeleverna, samt dess lärare och övrig personal, på de bägge skolorna De la Gardiegymnasiet och Portalens gymnasium i Lidköping. Under en dag så bjöds de på utbildning i en form som de vanligen inte har möjlighet att ta del av i skolbänken.

Alla föredragshållare bjöd eleverna på en resa, längst ut i Universum tog Sveriges hittills enda astronaut, Christer Fuglesang, dem då han begav sig ut på en resa i en hastighet av 28 000 km/h.  Benny Haag pratade om med vardagliga, men för den skull lika viktiga problem, och tog snabbt eleverna tillbaka till marknivå.

Eleverna på de bägge skolorna hade själva fått vara med och skapa innehållet för denna dag och kanske därför så var uppmärksamheten också väldigt närvarande under hela denna dag.

Ungdomen är vår framtid, även inom Lidköping Kommun, Kultur & Fritid och Sparbanken Lidköping Arena. Därför ser vi extra positivt på arrangemang som är skapad för ungdomar av ungdomar!