Emma Igelström tisdag 8 maj 2012 10:00

För tredje året i rad så var det Framtidsseminarium i Sparbanken Lidköping Arena för elever och personal på gymnasieskolorna. Drygt 2 300 personer totalt samlades därmed i Sparbanken Lidköping Arena den 8 maj 2012.

Som vanligt så var det ett gediget och intressant program som arbetats fram av projektgrupperna kring detta arrangemang. Bland årets föreläsare fanns bl.a. Per Sandstrak som föreläste på temat ”Mr. Tourette och jag” och som hade en rörande berättelse att delge.

Även Emma Igelström, den tidigare världsstjärnan i simning, hade ett i allra högsta grad angeläget ämne att tala om. Emma pratade om ett liv med en känsla av att trots hennes prestationer så räckte det aldrig riktigt till. Anorexin över gick i andra problem så som alkoholmissbruk och självmordstankar. Men Emmas styrka, och hennes berättelse om vägen tillbaka, gav hopp och framtidstro både för Emma och för andra som kan ha drabbats av samma problem.

Dagen avslutades med att Tv-profilen, Charlie Söderberg, från Lyxfällan och Plus, riktade fokus mot just ämnet ekonomi och de val vi ställs inför när det framförallt gäller vår vardagsekonomi. Att leva ett ”bra cp-liv” var temat för Jonas Helgesson som föddes med navelsträngen runt halsen och därmed fick en cp-skada som dessutom dömdes ut av läkarkåren. Jonas lever idag, enligt honom själv, ett bra liv som bl.a. innefattar att både vara författare så väl som ”stå upp” komiker. Även trampolinföreningen TK Levo deltog och underhöll den månghövdade publiken strax under arenan takbalkar, på 12,5 meters höjd.

Återigen var det en fantastisk dag i arenan där elever och skolpersonal kunde ta del av ett spännande och intressant program. Detta år var det väldigt många viktiga och lite tyngre ämnen som togs upp. Glädjande var dock att det, förmodligen just beroende på detta, så gavs också livsglädje, humor och positiv energi stort utrymme bland dagens föreläsare i Sparbanken Lidköping Arena.