I arrangörshandboken ”Att arrangera i Sparbanken Lidköping Arena” hittar du samlad information och tekniska specifikationer gällande Sparbanken Lidköping Arena. Där finns även tips på möjliga leverantörer och tillståndsansökningar, som kan vara bra att känna till när du är i begrepp att arrangera ett evenemang i Arenan. Här finns också kontaktuppgifter både till leverantörer som arbetat med de evenemang som hittills varit i Arenan, så väl som de som ingår i den organisationsövergripande samverkansgruppen ”Nålsögat” som bereder frågor och tillståndsansökningar vid arrangemang i Lidköping. I denna grupp ingår de förvaltningar inom Lidköpings kommun som berörs av arrangemang i kommunen så väl som Räddningstjänst, Polis, Destinationsbolag/Turistbyrå och alkoholhandläggaren.

Att arrangera i Sparbanken Lidköping Arena