I arrangörshandboken ”Att arrangera i Sparbanken Lidköping Arena” finner ni all samlad information, inklusive tekniska specifikationer, gällande Sparbanken Lidköping Arena samt allt annat, så som möjliga leverantörer och tillståndsansökningar, när ni är i begrepp att arrangera ett event i vår Arena. Här finns också kontaktuppgifter både till sådana leverantörer som arbetat med de event som hittills varit i Arenan så väl som de som ingår i den organisationsövergripande samverkansgruppen ”Nålsögat” som bereder frågor och tillståndsansökningar vid arrangemang i Lidköping. I denna grupp ingår de förvaltningar inom Lidköping Kommun som berörs av arrangemang i Kommunen så väl som Räddningstjänst, Polis, Destinationsbolag/Turistbyrå samt Alkoholhandläggaren.

Att arrangera i Sparbanken Lidköping Arena