Arenan har också fungerat som en lokal för kunskap och lräande vid flera tillfällen. Dels så höss Barn & Skolas The Event där man introducerade den nya lärplattformen Tango som skall fungera som en interaktiv mötesplats för lärare, elever och föräldrar.

 

Seminarielokaler (2)
Även den primärvårdskonferens som hölls i Arenan 9 maj 2012 och de årligen återkommande inspirationsdagarna för eleverna vid De la Gardiegymnasiet och Portalens gymnasium, som går under namnet ”Framtid” är en typ av seminariedagar för besökarna vid dessa event. Hur arenan skall ställas om vid dessa tillfällen är helt och hållet upp till arrangören. De skisser som finns här ovan är bara exempel på hur sex riktigt stora separata lokaler skulle kunna byggas i arenan.

Seminarielokaler

 

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR STÖRRE FORMAT!