Mässor har visat sig vara vårt kanske vanligaste evenemang vid sidan om bandy i Arenan. Så har det sett ut historiskt och mycket pekar på att det också kommer att se ut så i framtiden.

Mässa stora Megamontrar

Varje mässa är unik varför det är svårt att skissa på hur en mässa skulle se ut vid varje givet tillfälle. Dessa skisser är tänka för en mässa med riktigt stora montrar, där varje monteryta är c.a. 60 m2, och där det totala antalet montrar är 40 stycken fördelade över hela arenaområdet. Trots de rejält tilltagna montrarna så tar dessa bara knappt 1/3-del av den totala ytan i anspråk.

Mässa stora Megamontrar (2)

Vi skissar gärna in er mässa på Arenans 7 700 m2. Behöver ni än mer mässyta så finns det totalt ytterligare cirka 6 000 m2 möjlig mässyta i andra lokaler på Ågårdsområdet. Tillsammans med Arenans biytor innebär detta av vi kan erbjuda totalt 14 000 m2 mässyta inom ett sammanhängande område.

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR STÖRRE FORMAT!