Bland undersidorna till höger så finner ni olika exempel på hur det sett ut i samband med arrangemang för inomhusidrotterna i Arenan, ex. Champions League, och hur det skulle kunna se ut i samband med andra typer av inomhusarrangemang.