Vi har samlat information som gör det enklare för dig som ska arrangera ett evenemang i Arenan eller som i god tid vill planera inför framtiden. Du hittar vår Arenabroschyr och 3D skisser på både tidigare arrangemang i Arenan så väl som tänkta möjliga arrangemang. Du har såklart möjlighet att teckna avtal med oss om att hyra Arenan för ett specifikt arrangemang och få en skiss gjord på just detta evenemang och hur ett sådant skulle kunna ”möbleras upp” i Sparbanken Lidköping Arena.

Arenan