Som alla lyckade projekt så har Sparbanken Lidköping Arena en egen historia. Nedanstående sammanfattas ett par av de viktigaste milstolparna utan att göra anspråk på att berätta hela historien.

Arena 10

Bakgrund
I Lidköping så är det bandytätt. Det är idag troligen den kommun som har flest aktiva bandyföreningar, fem till antalet, inom sin kommungräns. Bandyn är också den lag- och bollidrott som historiskt har varit kommunens framgångsrikaste, även om det ännu inte räckt hela vägen fram till ett SM-guld. Som bäst innan Arenans tillkomst så har, den hittills mest framgångsrika föreningen Villa Lidköping BK, spelat två SM-finaler, en säsongen 1974/75 mot Ljusdal och en 1982/83 mot Boltic. Dessutom så blev det en ny SM-final säsongen 2011/2012. Denna gång efter att ha kvalificerat sig genom kvarts- & semifinalspel i Sparbanken Lidköping Arena. Motståndare i finalen, som spelades på Studenternas i Uppsala, blev en annan förening med en ny modern arena, nämligen Sandvikens AIK. Tyvärr slutade denna final på samma sätt som de två tidigare, dvs att Villas motståndare fått lyfta SM-bucklan, men Lidköpingsföreningen har erövrat tre välförtjänta SM-silver.

Arena 1

Att (fortsatt) framtida sportsliga framgångar var en av pelarna på vilken man byggde förväntningarna kring tillkomsten av en Arenan i Lidköping på, råder det ingen tvekan om. En inomhusarena skapar i första hand betydligt bättre träningsförutsättningar. Förutsättningar som man sedan kan omvandla till sportsliga resultat i matcher som spelas både inom- så väl som utomhus.

Först ut i Sverige med en Arena med bandymått var Dina Arena i Edsbyn 2003 och sedan följde ABB Arena i Västerås 2007.

I Kölvattnet på Arenan i Edsbyn så tog också diskussionerna fart i Lidköping.

Arena 2

År 2005
Började man på allvar att samtala om en Arena även i Lidköping. Men innan dess så kretsade samtalen mest kring ytterligare en isyta, med plats för tusen åskådare, som skulle ligga där den nuvarande parkeringen ligger. Ett projekt med en kostnad på 40-50 miljoner sågs som realistiskt och dåvarande Villa ordföranden Kenth Lindström, jämförde betydelsen av en Arena med den som gällde för tillkomsten av konstfrusna isbanor på 1960-talet. En utredning med namnet ”Ågårdsutredningen” presenterar sina första förslag.

Arena 4

År 2006
Lidköpingsbandyn förordar en inomhushall framför en ny isyta utomhus. Uppdraget att rita på en tänkt Arena hade gått till arkitekten Ulf Bergfjord. Denne presenterar för första gången ett förslag på en evenemangsarena. Arena skulle kosta cirka 160 miljoner och detta ansågs då för mycket. I stället så kom man att inrikta sig på ett förslag för en kostnad av cirka 50-60 miljoner. Kommunen meddelar att man kan stötta med 20 miljoner och bandyn skall själva finansiera resten. Under året så ökas det eventuellt möjliga åtagandet från Kommunen upp till 50 miljoner förutsatt att resterande del finansierades av näringslivet.

Arena 5

År 2007
För första gången så framträder Sparbanken Lidköping som en möjlig finansiär vid sidan av Kommunen. Beloppen är helt annorlunda jämfört med vad det så småningom skall bli, men intresset från bankens sida är väckt. Under mars månad så beslutas om en förprojektering av en enig Kommunfullmäktige. En fullvärdig, evenemangsarena, som utreds visar sig vara dyrare än vad man först trott. Sannolikt kommer en sådan att kosta 200 M SEK.

Sparbanken Lidköping meddelar att man kan tänka sig att gå in med 70 miljoner av den totala kostnaden. Man villkorar dock sin insats med att det är en evenemangsarena som skall byggas och inte bara en bandyhall.

Arena 6

År 2008
Driftskostnaderna för en eventuell Arena diskuteras flitigt och det slutar med att Sparbanken Lidköping även ger ett bidrag för dessa. Under tre år så man villiga att gå in med 2 M SEK årligen. Fullmäktige beslutar nu om att göra en upphandling av projektet. Denna visar på en förmodad kostnad av 227 M SEK. Efter vissa prutningar och ytterligare extern finansiering så fastställs den förväntade byggkostnaden till 217 M SEK och de framtida driftskostnaderna beräknas till 13,3 M SEK årligen.

Kommunstyrelsen uppdrar åt Backgårdens bygg, att i partnerskapsentreprenad med Kommunen, svara för byggprojektet. Den första spaden sätts i marken och bygget startar.

Arena 7

År 2009
Efter att ha rest takstolarna i mars månad så togs Arenan i bruk på juldagen 2009. Efter att arenan både blivit klar i tid och faktiskt kostat mindre än man från börjat budgeterat för. Den första matchen blev annandagsmatchen mot IFK Kungälv. Det första evenemanget blev Powers Vårmarknad den 27/3 2010.

Arena 8

 

 

 

Källor: NLT, Svenskbandy.se, Wikipedia