Motionsspåret vid Ågården består av två delar. Ena delen är 1,7 km och belyst dessutom finns det en förlängning på motionsspåret, som gör att den totala sträckan för motionsspåret blir 2,4 km.