Allmänhetens åkning vänder sig i första hand till spontana besökare och inte till organiserad träning eller organiserat spel. Det innebär att under allmänhetens åkning kan vem som helst komma och åka skridskor helt kostnadsfritt. Det brukar finnas is på våra anläggningar från september till mars.

I Lidköping finns en konstfrusen bandybana 65 x 110 meter, Sparbanken Lidköping Arena med konstfrusen isyta 67 x 113 meter, en utebana med höga sarger, en ishall med tillhörande omklädningsrum, klubbutrymmen och kanslier och i anslutning till ishallen finns en mindre konstfrusen yta, lilla utebanan för allmänheten.
I Ishallen är halva banan avdelad för åkning med klubba och puck. I Sparbanken Lidköping Arena får man inte spela med puck.

Du hittar tider för allmänhetens åkning via lidkoping.se

Tidsbokning obligatoriskt för skolor och förskolor som vill åka skridskor under allmänhetens åkning.
 Kontaktuppgifter till bokning hittar du på denna länken.