På Ågårdsområdet vid Lidköpings västra infart så är många av stadens idrottsanläggningar lokaliserade. Förutom Sparbanken Lidköping Arena så finns här också;

Den gamla isstadion
Ishallen
Lilla uterinken
Idrottens hus
Lidköpings Badhus
LTKs Tennisanläggning
Fotbollsanläggningen Ågårdsvallen
Motionsbanor

Det är med andra ord en tummelplats för den idrottsintresserade och en plats i Lidköping som nästan alltid lever. Här möts de olika idrotterna och dess utövare oavsett om de
är bandyspelare, fotbollsspelare, handbollsspelare, brottare, tennisspelare eller något annat. På parkeringsplatserna utanför så avlöser bilarna varandra med föräldrar som hämtar
och lämnar barn hela dagen lång.

Sparbanken Lidköping Arenaågården - ihågården badhusetågården - isstadion