Sparbanken Lidköping Arena ligger intill isstadion på Ågårdsområdet i direkt anslutning till södra infarten till Lidköping.

Arenan har fått flera utmärkelser och hedersomnämnande bland annat så utsågs den till ”Årets Arena 2011” vid Bandygalan detta år. Motiveringen är att arenan fungerar väl och att arrangemangen är bra.

Fakta

Konstfrusen isyta 67 x 113 meter (7.571 kvm)
Spelyta 65 x 105 meter
Byggnadsyta 12.440 kvm
BTA Ca 17.000 kvm
Takhöjd under balk 12,5 meter
Takbalkar 16 st. Längd 85,4 meter, vikt ca 29 ton/st.
Entréhalls yta 1.000 kvm
Restaurang Ca 200 platser
Loger 4 st.
Konferensrum 5 st.
Mingelytor 3 st.
Publikkapacitet Bandy 4 250 (publikrekord 5 329), för konsert m.m.  (med publik på parkett) finns en generell brandklassning för 12 500 åskådare
Läktarplatser för rullstolsburna 20 st.
Kiosker 4 st.
Omklädningsrum 9 st.
Domarrum 3 st.
Kontorslokaler för kansli, drift mm Ca 300 kvm
Hissar 3 st.
Färdigställande Arenan togs i bruk 25/12 2009!

Användning

Lidköpings kommun har med namnsponsorn Sparbanken Lidköping skapat arenan som är utformad för att passa både stora och små evenemang inom idrott, underhållning, utställningar och mässor.

Utseende

Sparbanken Lidköping Arena har ett tydligt exponerat läge på Ågårdens idrottsområde. Genom sin storlek och volym är den områdets huvudbyggnad. Byggnaden har ett karaktärsfullt och exklusivt utseende. Materialvalet är slätplåt i silvermetallic och svart träpanel, detta skapar starka kontraster när det gäller form och kulör. De publika ytorna mellan torgrummet och entréhallen binds samman med hjälp av stora glaspartier. I arenan finns både sitt- och ståplatser, antal platser beror på hur ytan disponeras och vad det är för typ av evenemang.

Framtiden

Ågårdsområdet blir ett nytt landmärke för Lidköping. Ett område för gemensam glädje och utveckling. Sparbanken Lidköping Arena är en naturlig mötesplats för de som bor i kommunen så väl som en viktig del av besöksnäringen.