VARFÖR SERIEFIGURER?
Vi har försökt att skapa ett lättsamt, och roande, sätt att marknadsföra Sparbanken Lidköping Arena och arrangemangen som sker där. Tanken vilar egentligen på två antaganden. Dels att Arenan med sin silvergrå aluminium fasad, och med många parallella och likformiga fönster utmed långsidorna, som släpper igenom ljus från insidan, uppvisar en påfallande likhet med hur vi i sinnevärlden uppfattar att ett ufo skall se ut. Därmed så blir också Restaurangdelen, byggd i svartbrun träpanel, och dessutom något utskjuten från själva huvudbyggnaden, en naturlig plats för farkostens cockpit. Vi leker dessutom lite med ordet ”Rymd” som varandes ett gammalt volymmått. Arenans storlek invändigt (ca 8 000 m2 evenemangsyta) är nämligen ofta det första som man slås av när man gästar Sparbanken Lidköping Arena.

Vi har med ovanstående som utgångspunkt därefter skapat två rymdfigurer som rest till jorden på upptäcktsresa. Att de just är här för att upptäcka de arrangemang som sker i vår Arena, blir ju på något sätt givet, och tillåter oss därför att skapa kläder och utstyrslar som motsvarar de arrangemang som inträffar i Sparbanken Lidköping Arena. Dessa rymdfigurer, som så småningom även skall få namn, kan också, genom bl.a. nedanstående seriestripps, följas när de  själva testar de olika event som Arena kan ställas om till.

 

serie1

 

ALFA CENTAURI?
Det slumpade sig så att i samband med att vi arbetade på vår evenemangskommunikation enligt ovan, så väckte forskarna ”liv” i en del av stjärnbilden Kentauren som tidigare ofta lyfts fram när det pratats om delar av världsrymden där man skulle kunna finna liv.

Forskarna har nämligen konstaterat att Alfa Centauri B, en del av dubbelstjärnan, som ligger närmast oss i rymden, har en planet. Planeten, Alfa Centauri B b, ligger dock så nära sin sol att liv inte skulle klara sig där. Nu letar man efter andra planeter i samma system, men längre bort från denna sol, där man tror att det kan finnas förutsättningar för uppkomsten av liv.

Alfa Centauri har också fångat bl.a Science fiction författares intresse, Isaac Asimovs roman ”Stiftelsen och Jorden” och Philip K. Dicks roman ”Clans of the Alphane Moon” utspelas båda där. Dessutom så är Alfa Centauri omnämnd i filmen ”Avatar” där månen Pandora kretsar kring den fiktiva gasplaneten Polyfemus, som i sin tur kretsar runt Alfa Centauri A.

 

serie2

del3

Seriestrip-Mello

enduro_serie_01flat (005) - lagupplast

Fler seriestrippar följer!

Tecknare:             Bosse Nordin, ID gruppen
Idé & texter:         Glenn Rytterfjell